ආවර්තික ගුණ විචලනය (Periodic trends)

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

cover image of ආවර්තික ගුණ විචලනය (Periodic trends)
Description

රසායන විද්‍යාඥයෙක් අතීතයේ සිට ම මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය කිරීමට විවිධ උත්සාහයන් දරා ඇත. එවැනි බහුතර උත්සාහයන් සාර්ථක වනවාට වඩා අසාර්ථක වී ඇත. එසේ වුවත් එම අසාර්ථක උත්සාහයන් මාර්ගයෙන් වර්තමානය වන විට මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය වඩා විධිමත් ව සිදු කිරීමේ හැකියාව ලබා ගෙන ඇත. රසායන විද්‍යාඥයින් මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණයට දරන ලද උත්සාහයේ අග්‍ර ඵලය ලෙස ආවර්තිතා වගුව හැඳින්විය හැකි ය.

මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයන් දරන ලද උත්සාහයන් පිළිබඳ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේ දී ඔබ කරුණු ඉගෙන ගෙන ඇත. ඩෙබරයිනර්ගේ ත්‍රික (Döbereiner's triads), නිව්ලන්ගේ අෂ්ටක නියමය (Newlands’ octaves) සහ දිමිත්‍රි මෙන්ඩලීෆ්ගේ ආවර්තිතා වගුව පිළිබඳ කරුණු එම අවස්ථාවේදී ඔබ ඉගෙන ගෙන ඇත. මෙම වර්ගීකරණ සියල්ලටම පදනම් කරගෙන ඇත්තේ මූපද්‍රව්‍යවල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයයි. එහෙත් හෙන්රි මෝස්ලිගේ ද්විතියික x-කිරණ පරීක්ෂණය මගින් මූලද්‍රව්‍යයක ගුණ තීරණය වන්නේ (නැත්නම් මූලද්‍රව්‍යයක් හඳුනා ගැනීමට සුදුසු වන්නේ) න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය බව සනාථ විය. වර්තමානයේ ගොඩනගන ආවර්තිතා වගු පදනම් කරගන්නේ ‍න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය හෙවත් පරමාණුක ක්‍රමාංක යයි.

පරමාණු ක්‍රමාංකය පදනම් කරගත් ආවර්තිතා වගු නූතන ආවර්තිතා වගු ලෙස හැඳින්වෙන අතර නූතන ආවර්තිතා වගු රාශියකි. නූතන ආවර්තිතා වගු බලා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙතැන click කරන්න. රසායන විද්‍යාව ඉගෙනීමේ දී වඩාත් ම යෝග්‍ය යැ යි සලකනු ලබන්නේ ආවර්තිතා වගුවේ දීර්ඝ ආකාරය යන වර්ගීකරණයයි. එම වර්ගීකරණය රැන්ග් සකස් කළ අතර ඇල්ෆර්ඩ් වර්නර් වැඩි දියුණු කළේ ය. නූතන ආවර්තිතා වගුවේ දීර්ඝ ආකාරය යන වර්ගීකරණය දිගින් වැඩි නිසා ප්‍රායෝගික භාවිතය පහසුව සඳහා f-ගොනුව, s-ගොනුව සහ d-ගොනුව අතරින් වෙන්කර වෙන ම යොදනු ලැබේ

ආවර්තිතා වගුවේ හයිඩ්‍රජන් සඳහා ස්ථානයක් වෙන් කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙම Master Class එකේ පළවෙනි පාඩමේ දී අවධානය යොමු කරනු ලැබේ. එසේම මූලද්‍රව්‍යවල පිහිටීම ගොනු වශයෙන් කාණ්ඩ වශයෙන් සහ ආවර්ත වශයෙන් සලකා බලනු ලැබේ.

මූලද්‍රව්‍යවල ගුණ මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු ක්‍රමාංකයේ ආවර්තික ශ්‍රිතයක් වන බව වර්තමානයේ පිළිගැනේ. මේ Master Class එකෙන් මූලද්‍රව්‍යවල ආවර්තික ගුණ පිළිබඳව සහ එම ගුණවල විචලන රටාව පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ. වර්තමානය වන විට විකිරණශීලි නොවන සෑම මූලද්‍රව්‍යකම රසායනික ගුණ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් අවබෝධයක් පවතින නමුත් ආවර්තිතා වගුව පදනම් කරගෙන මූලද්‍රව්‍යවල ගුණවල පවතින රටා අවබෝධ කර ගැනීම සහ මූලද්‍රව්‍යවල ගුණ අනාවැකි ලෙස පැවසීමේ හැකියාව ලබා ගැනීම මේ Master Class එක අධ්‍යයනය මගින් සිදු කිරීම බලාපොරොත්තුවයි.

Content
 • නූතන ආවර්තිතා වගු සහ නූතන ආවර්තිතා වගුවේ දීර්ඝ ආකාරය
 • සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය
 • පළමු වන අයනීකරණ ශක්ති විචලනය
 • දෙ වන අයනීකරණ ශක්ති විචලනය
 • සහසංයුජ අරය විචලනය
 • අයනික අරය විචලනය
 • ලෝහක අරය සහ වැන්ඩවාල්ස් අරය
 • විද්‍යුත් ඍණතාව විචලනය
 • විද්‍යුත් ධනතාව සහ අයන සෑදීමේ හැකියාව විචලනය
 • ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය
 • ද්‍රවාංක සහ තාපාංක විචලනය
 • ඝනක්ව විචලනය
 • ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතා විචලනය
 • දෙ වන ආවර්තයේ සහ තුන් වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාදන හයිඩ්‍රයිඩ සහ ඔක්සයිඩ
 • දෙ වන ආවර්තයේ සහ තුන් වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාදන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ සහ අම්ල
 • දෙ වන ආවර්තයේ සහ තුන් වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාදන ක්ලෝරයිඩ
1. ආවර්තිතා වගුව සහ ආවර්තිතා නියමය
cover of ආවර්තිතා වගුව සහ ආවර්තිතා නියමය

නූතන ආවර්තිතා වගු පිළිබඳ හැදින්වීම, ආවර්තිතා වගුවේ දීර්ඝ ආකාරය, ආවර්තිතා වගුවේ දීර්ඝ ආකාරය තුළ ගොනු, කාණ්ඩ සහ ආවර්ත පිළිබඳ කෙටියෙන් හැඳින්වීම, හයිඩ්‍රජන්වල පිහිටීම පිළිබඳ ඇති ව්‍යාකූලත්වය පිළිබඳ හැඳින්වීම සහ ආවර්තික ගුණ විචලනය යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර දීම සිදු කෙරේ.

Start Learning