රසායනික කර්මාන්ත (Chemical Industry)

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

cover image of රසායනික කර්මාන්ත (Chemical Industry)
Description

ලාභ ලැබීම අරමුණු කර ගෙන භාවිතය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සහ තවත් රසායනික කර්මාන්තවලට අමුද්‍රව්‍ය වන ලෙස රසායනික ද්‍රව්‍ය නිපදවීම රසායනික කර්මාන්ත ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. වර්තමානයේ රසායනික කර්මාන්තවලින් නොයෙකුත් රසායනික ද්‍රව්‍ය 70,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිපදවනු ලැබේ. නිෂ්පාදන අර්ථිකයෙන් සැලකිය යුතු කොටසකට රසායනික කර්මාන්ත දායක වේ. උදාහරණයක් ලෙස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයෙන් 15% ක් පමණ රසායනික කාර්මාන්තවලින් දායක වන බව පැවසේ. මේ AMILAGuru Master Class එක පාඩම් 17කින් සමන්විත වන අතර අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අදාළ රසායනික කර්මාන්ත පිළිබඳ සිද්ධාන්ත ඉගෙන ගනු ලැබේ

Content
 • රසායනික කර්මාන්තයක් ස්ථාපනයේ දී සැලකිය යුතු කරුණු. ඩවි ක්‍රමයෙන් මැග්නිසියම් නිස්සාරණය
 • කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය
 • සබන් නිෂ්පාදනය
 • සෝල්වේ ක්‍රමයෙන් සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය
 • හේබර් ක්‍රමයෙන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය
 • ඔස්වල්ඩ් ක්‍රමයෙන් නයිට්‍රික් අම්ල නිෂ්පාදනය
 • සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනය
 • ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය
 •  යකඩ නිස්සාරණය
 •  බහු-අවයවික
 • ශාක ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත
 • විනාකිරි සහ එතනෝල් නිෂ්පාදනය
 • සගන්ධ තෙල්
 • ජෛව ඩීසල්
1. රසායනික කර්මාන්ත

රසායනික කර්මාන්තයක් යනු කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර දීම, රසායනික කර්මාන්ත ඉහළ අදායමක් ඇති කර්මාන්ත බව පැහැදිලි කර දීම, එදිනෙදා ජිවිතයේ දී භාවිත වන රසායනික නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම සහ රසායනික කර්මාන්තයක දී ලාභය උපරිම කර ගැනීමට උත්සහ කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

Start Learning